Pustaki gipsowe

Pustaki gipsowe  to całkiem niezły materiał budowlany .
Produkuje się je z gipsu budowlanego, który powstaje w wyniku wypalania gipsu naturalnego w temperaturze 120-160°C lub syntetycznego otrzymywanego w elektrociepłowniach w procesie odsiarczania spalin. Ma on podobny skład chemiczny do gipsu naturalnego, ale znacznie większą od niego wytrzymałość. Wartość poziomu naturalnej radiacji dla gipsu jest niższa niż dla cegły ceramicznej. Proces technologiczny nie jest energochłonny. Bloczki łatwo się formują i szybko twardnieją. Można je zaraz po wyjęciu z formy układać w mur. Wyrób jest lekki (około 160 kg/m²), ma niską przewodność cieplną, co sprawia że domy wykonane z elementów gipsowych są "ciepłe", a więc tańsze w nich jest ogrzewanie.

Gips jest niepalny, a zatem elementy gipsowe można stosować jako osłonę ogniochronną konstrukcji żelbetowej lub stalowej. Nawet zawilgocone bloczki gipsowe po 24 godzinach od zakończenia procesu technologicznego pozostają całkowicie mrozoodpornymi. Systemy ścienne z gipsu pozwalają na ograniczanie lub eliminację tak zwanych procesów mokrych podczas budowy (w większości systemów ściany można układać na sucho) oraz zmniejszanie liczby szalowań. Montaż jest łatwy i szybki; elementy można łatwo przycinać. Gips wchłania wilgoć z powietrza, a po obniżeniu się wilgotności otoczenia z powrotem ją oddaje. W ten sposób zapewniony jest korzystny mikroklimat pomieszczeń. Wytrzymałość gipsu jest wystarczająca dla niskiej zabudowy. Ściany takich domów są w miarę tanie i łatwe w wykonaniu. Ich powierzchnia jest gładka i podczas wykańczania nie wymaga pracochłonnej obróbki. Do wznoszenia ścian stosowane są dwa rodzaje elementów gipsowych: pustaki i bloczki. Pustaki wykonywane są przeważnie ręcznie w odpowiednich formach. Stosowane są w tzw. systemach. Na standardowy zestaw elementów takiego systemu składają się pustaki podstawowe, narożne, węzłowe, węgarkowe i wieńcowe. Elementy można wyjąć z formy już po kilkunastu minutach reakcji wiązania gipsu. Na ich jakość w dużym stopniu wpływa materiał oraz zastosowana forma.

Materiałami ocieplającymi i wypełniającymi otwory w pustakach mogą być (w zależności od technologii) pianogips, styropian lub wełna mineralna, trociny, wióry, itp. Gips nie powinien stykać się bezpośrednio z betonem i żelbetem, dlatego wewnętrzne powierzchnie elementów gipsowych, albo zewnętrzne betonowe/żelbetowe należy impregnować. Elementy betonowe i żelbetowe w ścianach zewnętrznych powinno się izolować termicznie przed tworzeniem się "mostków" termicznych. Powierzchnie gipsowe przed wpływami atmosferycznymi zabezpiecza się zewnętrznie środkami hydrofobowymi. Najprostszy sposób to pomalowanie powierzchni farbą silikonową, najpierw jednak należy ją zagruntować preparatami do gipsu. Można też stosować tynki strukturalne.

Z pustaków gipsowych można murować ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, których szerokość odpowiada szerokości użytych elementów. Nie należy stosować ich w pomieszczeniach, których wilgotność powietrza przekracza 70%. Istnieją poważne obawy co do zastosowania  wyrobów gipsowych na ściany nośne wynika to przede wszystkim z tego, że pod wpływem wilgoci znacznie spada ich wytrzymałość.
Ale należy pamięta, że do obliczeń projektowych przyjmuje się wytrzymałość pustaków gipsowych w stanie pełnego zawilgocenia. Sprawia to, że nawet w warunkach powodziowych ściana gipsowa zachowuje odpowiednią wytrzymałość, a w stanie suchym ma jej znaczny zapas. Niemniej murując ściany z pustaków gipsowych powinno się przestrzegać następujących zasad:


* jeśli ściany nie będą tynkowane od razu po wzniesieniu, zaleca się zabezpieczyć ich zewnętrzną powierzchnię odpowiednimi środkami hydrofobowymi,
* budynek powinien mieć okapy wysunięte minimum 40 cm poza lico ścian oraz odpowiedniej szerokości podokienniki zewnętrzne, wysunięte co najmniej 7 cm;
* ściany powinny być wysunięte co najmniej 3 cm przed lico cokołu i nie powinny zawierać dodatkowych, wystających poza ich powierzchnię elementów architektonicznych.

Sposób murowania. Zwykle elementy układa się tak, by powstał system kanałów.
Po ułożeniu każdych dwóch lub trzech warstw pustaków i wyspoinowaniu zewnętrznych spoin gipsem szpachlowym kanały wypełnia się materiałem izolacyjnym. Są też elementy gipsowe, które można murować na cienką spoinę z kleju gipsowego. Czasami, ze względów konstrukcyjnych ściany z elementów gipsowych wzmacnia się słupami betonowymi, żelbetowymi, stalowymi lub drewnianymi. Powinny być one zabezpieczone izolacją termiczną, żeby nie tworzyły mostków termicznych.

Znane są pustaki gipsowe SOVA-SYSTEM podstawowe i 22 rodzaje pustaków kształtowych . Ich wymiary to:35 x 35 x 35cm ciężar: 26 kg., współczynnik przenikania ciepła: U=0,39-0,15 (zależnie od wypełnienia ).
Gipsowe pustaki SOVA-SYSTEM stosowane są przede wszystkim tam, gdzie zależy nam na oszczędności energii cieplnej, estetyce i szybkości wznoszenia budynków. Idealne nadają się do wznoszenia domów jednorodzinnych z dobrym mikroklimatem. Zastosowanie przy budowie ścian zewnętrznych systemów z pustaków gipsowych pozwala uzyskać energooszczędne wnętrza (przy bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła 0,35-0,20), skrócony czas budowy w stosunku do budownictwa tradycyjnego, oszczędne fundamentowanie ze względu na mały ciężar elementów, koszt budowy ścian około 30% niższy od kosztu ścian tradycyjnych.
Możliwa jest  realizacja budowy we własnym zakresie do 2,5 kondygnacji bez zbrojenia ścian konstrukcyjnych i na słabych wytrzymałościowo gruntach.
Prowadzenie robót murarskich praktycznie bez użycia zapraw i tynkowania. Dzięki temu, że gips szybko wiąże, ze świeżo wykonanych bloczków można od razu budować ścianę. Poza tym mają one dobrą izolacyjność cieplną, wysoką odporność ogniową oraz dużą zdolność akumulacji ciepła i wilgoci, tworzą korzystny mikroklimat oraz brak środowiska do rozwoju grzybów i pleśni.
Projektując i budując dom z wyrobów gipsowych, należy też brać pod uwagę istotne wady tego materiału.

Wady produktu:

* stosunkowo mała wytrzymałość, jaką można przyjąć do projektowania ścian – z tego względu można z niego wznosić niskie domy (do 2-3 kondygnacji),
* duża nasiąkliwość – zawilgocenie powoduje znaczne obniżenie wytrzymałości pustaków gipsowych; należy jednak dodać, że ściany z gipsu są wprawdzie podatne na zawilgocenie wodą opadową, ale równocześnie szybko ją odparowują,
* zmienność cech w zależności od warunków atmosferycznych.

Dodano: 2010-02-03
Autor: Redakcja Portalu
DO GÓRY DRUKUJ

Komentarze

Maksymalna długość komentarza wynosi 500 znaków.

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.